Brencl: »Lažje bo sedaj izpodbijati neumne trditve sodbe, kot se braniti«
Štajerski Tednik
Tipografija

Ljubljansko okrožno sodišče je na prvi stopnji zavrnilo 5,8 milijona evrov težek odškodninski zahtevek podjetja Albin Promotion za povzročeno gospodarsko škodo. »To sem pričakoval in lažje bo sedaj izpodbijati neumne trditve sodbe, kot se braniti. Ta spor se ne more rešiti na prvi stopnji in pritožba se že pripravlja,« je odgovoril Albin Brencl.

Podjetje za škodo krivo samo

Podjetnik iz Majšperka je od države terjal odškodnino, ki mu po njegovem mnenju pripada, ker mu je okoljsko ministrstvo sprva podelilo gradbeno dovoljenje za sanacijo opuščene gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju z mletim gumami, odpadnim gradbenim materialom in rečnim muljem, nato pa mu je gradbeno dovoljenje odvzelo, saj da mu ga ja izdal nepristojen organ. Ko je podjetje podalo nov predlog za gradbeno dovoljenje, je bil ta zavrnjen.

Prepoved delovanja še pred odvzemom gradbenega dovoljenja

Za odškodninsko odgovornost države mora biti izpolnjenih več predpostavk, med drugim tudi vzročna zveza. Kot je ugotovila sodnica okrožnega sodišča Didi Volk, je bila vzročna zveza med odvzetim gradbenim dovoljenjem in škodo, ki naj bi nastala podjetju, pretrgana. Sodišče je torej prvenstveno ugotavljalo obstoj vzročne zveze. »Do prepovedi opravljanja dejavnosti je prišlo že prej, pred odpravo gradbenega dovoljenja, zaradi razlogov na strani podjetja. Torej podjetje dejavnosti ne bi smelo nadaljevati že v času pred odpravo gradbenega dovoljenja, ne pa šele potem, kar je trajalo skoraj eno leto.« Sodišče tudi ugotavlja, da podjetje Albin Promotion od avgusta 2008 do marca 2010 (zaradi požara) ni izvajalo del in tako ni pridobivalo dobička, ki ga vtožuje. »Nazadnje ni zanemarljivo niti dejstvo, da je podjetje Albin Promotion tudi po odpravi gradbenega dovoljenja predelovalo celo gumo in prevzemalo mleto gumo in tako ustvarjalo dobiček, čeprav je bilo gradbeno dovoljenje že odpravljeno, kar dodatno kaže na to, da odprava gradbenega dovoljenja ni vzrok za zatrjevano škodo. S svojimi ravnanji je podjetje povzročilo stanje, da mu je bila z inšpekcijskimi odločbami naložena ustavitev gradnje in s tem preprečena realizacija gradbenega dovoljenja še pred njegovo odpravo.«

Sodnica je tako sklenila, da je podjetje Albin Promotion ob izdani odločbi gradbenega inšpektorja leta 2010 in še tudi potem izvajalo dela v nasprotju z gradbenim dovoljenjem ter da je bila zato vzročna zveza med odpravo dovoljenja in škodo pretrgana. Zato je sodišče zahteve podjetnika Albina Brenclja v celoti zavrnilo. Podjetju je še naložilo, da mora plačati stroške, nastale v postopku, v višini 33.207 evrov.

Brenclova odvetnica nad odločitvijo sodišča presenečena

Preberite več v Štajerskem Tedniku

Preberite več v Štajerskem Tedniku

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

 

 

 

 

radioptuj300