Ptuj: Prezaposlovanje z občinske na Skupno občinsko upravo
Štajerski Tednik
Tipografija

Zaradi povečanja obsega nalog je država letos skupnim občinskim upravam (SOU) omogočila dodatne sofinancirane zaposlitve. V SOU Spodnje Podravje bi lahko zaposlili 15 dodatnih delavcev, a naj bi imeli kar nekaj težav z iskanjem ustreznega kadra. To težavo bodo lahko rešili z reorganizacijo dela ptujske občinske uprave, saj bo Mestna občina del zaposlenih in nalog  prenesla na SOU SP. V prvi vrsti gre za pravnike in informatike. Občinski odlok – kljub nekaj pomislekom – so po skrajšanem postopku spremenili na način, da je takšna poteza dopustna in skladna z zakonodajo.

Tako naj bi v ptujski občini privarčevali nekaj denarja, saj bodo doslej zaposleni na upravi prešli pod skupno občinsko upravo, kjer večji  del denarja za plače zagotavlja država in nekaj tudi ostale spodnjepodravske občine.

Skupna občinska uprava občin Spodnje Podravje (SOU SP) izvaja naloge za kar 22 občin. Pomaga jim na raznih področjih dela: urejanje prostora, prometa, varstvo okolja, inšpekcijsko nadzorstvo, redarstvo, proračunsko računovodstvo in pravna služba. Število zaposlenih se prilagaja potrebam občin, ki za realizacijo svojih nalog potrebujejo večji obseg opravljenega dela predvsem na področju pravne službe, urejanja prometa in urejanja prostora. Trenutno je na SOU SP zaposlenih 47 javnih uslužbencev, v teku je več javnih natečajev za zaposlitev potrebnega kadra ter odpovedni rok za eno osebo.

Pravniki z občine bodo spadali pod SOU SP

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300