Objavljen razpis za oddajo Dvorca Jeruzalem
Gospodarstvo
Tipografija

Občina Ljutomer je objavila javni razpis za oddajo Dvorca Jeruzalem v najem.

Znano je, da je Dvorec Jeruzalem v zadnjih letih večkrat sameval, nazadnje je najemnika dobil ob koncu poletja 2021 za obdobje pet let, a je bila nato pogodba predčasno prekinjena. Najnižja oz. izhodiščna ponudbena najemnina za opremljene poslovne prostore znaša 3.600 evrov na mesec (brez DDV). Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške obratovanja in stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Stroške investicijskega vzdrževanja nosi lastnik, stroške tekočega vzdrževanja pa najemnik. Najemnik si mora v primeru kakršnih koli vlaganj v nepremičnino tudi pridobiti predhodno pisno soglasje lastnika in skleniti pisni dogovor o namenu vlaganja, načinu in višini nadomestitve vrednosti vlaganj. Prostori se oddajajo v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom šest mesecev.

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300