Strojna šola Ptuj: Šola, ki daje možnost zaposlitve in podlago za nadaljnje šolanje
Družba
Tipografija

Strojna šola Ptuj je šola z dolgoletno tradicijo, ki izobražuje za pestro izbiro poklicev s področja strojništva. Izobraževalni proces na šoli odlikuje kakovosten pouk, razumevajoči profesorji, poučne ekskurzije, pester izbor interesnih dejavnosti in možnost vključevanja v nacionalne in mednarodne projekte. Pouk, še posebej pri strokovno-teoretičnih predmetih, poteka v specializiranih učilnicah s sodobnimi računalniškimi orodji. Dijaki se lahko v sklopu projekta Erasmus+ vključujejo v mednarodne izmenjave na Irsko, Portugalsko in Hrvaško ter v Nemčijo in Avstrijo. Po končanem šolanju na naši šoli imajo dijaki dovolj široko teoretično in praktično znanje, da lahko ali uspešno nadaljujejo šolanje ali pa se zaposlijo.

V naslednjem šolskem letu vas vabimo k vpisu v naslednje programe:

-          štiriletno srednje strokovno izobraževanje SSI:

STROJNI TEHNIK: strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo. Upravlja in nastavlja numerično vodene obdelovalne in druge stroje ter naprave. Obvlada računalniške tehnike risanja, branje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije, osnovno programiranje in upravljanje robotov.

Program strojni tehnik traja 4 leta in se konča s poklicno maturo, ki bo dijaku odprla vrata na višje in visokošolske študijske programe, z opravljenim dodatnim predmetom na splošni maturi pa tudi na univerzitetne študijske programe.

-          triletno srednje poklicno izobraževanje SPI:

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR: oblikovalec kovin danes opravlja dela na računalniško vodenih strojih. Izdeluje raznolike kovinske izdelke na avtomatiziranih strojih, od preprostih predmetov za vsakodnevno uporabo do pametnih orodij, ki imajo vgrajene številne mehatronske komponente.

KLEPAR – KROVEC: osnovna dejavnost kleparja – krovca je izdelati strešno konstrukcijo na objektu in jo prekriti z ustrezno strešno kritino. Poznati mora prednosti in slabosti posamezne kritine, kakšen je način prekrivanja in kako se kritino vzdržuje.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ: inštalater strojnih instalacij montira, izdeluje in vzdržuje hladilne, vodovodne, ogrevalne, prezračevalne, klimatske in plinske naprave. Slediti mora novostim v stroki, znati pripravljati dele instalacijskih naprav, jih vgrajevati, vzdrževati in pregledovati.

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ: izdelovalec kovinskih konstrukcij izdeluje jeklene in kovinske konstrukcije, ograje, stopnišča, žerjave, mostove, konstrukcije skladiščnih in tovarniških prostorov. Uporablja vse vrste varilnih naprav in specialnih orodij za rezanje ter preoblikovanje pločevine in profilov.

AVTOSERVISER: avtoserviser je usposobljen za vzdrževanje motornih vozil in motorjev z notranjim zgorevanjem ter vozil na hibridni in električni pogon. Delo vključuje prevzem vozila z delovnim nalogom in preizkusno vožnjo, preučitev tehnološke dokumentacije ter tehničnih navodil za zahtevnejša popravila oz. za uporabo računalnika.

AVTOKAROSERIST: avtokaroserist dela pri izdelavi in montaži delov avtomobilskih karoserij. V servisni dejavnosti popravlja poškodovane dele karoserij in jih nadomešča z novimi.

s1

Vsi opisani programi SPI trajajo 3 leta in se končajo z zaključnim izpitom. Poudarek je na pridobivanju strokovnih praktičnih znanj. Dijaki lahko nadaljujejo šolanje v programih poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

V programih Klepar-krovec, Avtoserviser in Avtokaroserist je izobraževanje možno tudi po vajeniškem sistemu. Vajenec se istočasno izobražuje v šoli in usposablja v podjetju, pri tem pa je nagrajen z vajeniško nagrado, lahko pa ob tem dobiva tudi štipendijo. Nagrada in štipendija ne vplivata na druge socialne transferje. Vajenec ob vpisu sklene vajeniško pogodbo z izbranim obrtnikom ali podjetjem, ki pa ni obvezujoča za zaposlitev. Pri sklepanju pogodbe jim lahko pomaga tudi šola.

-          poklicno tehniško izobraževanje PTI (3 + 2):

STROJNI TEHNIK (glej STROJNI TEHNIK SSI),

AVTOSERVISNI TEHNIK: avtoservisni tehnik izvaja zahtevnejša dela pri nastavljanju, vzdrževanju in popravilu mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in njihovih sklopov na osebnih in drugih vozilih.

V programa PTI se lahko vpišejo dijaki s končanim triletnim programom SPI. Program traja 2 leti in se konča s poklicno maturo, ki bo dijaku odprla vrata na višje in visokošolske študijske programe, z opravljenim dodatnim predmetom na splošni maturi pa tudi na univerzitetne študijske programe.

-          dveletno nižje poklicno izobraževanje NPI:

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH: usposobi se za ročno obdelovanje kovin, upravljanje in posluževanje strojev in naprav, izdelavo enostavnih varjenih konstrukcij ter za pomožna dela v kovinarskih poklicih.

Program traja 2 leti in se konča z zaključnim izpitom. Po uspešno končanem programu se dijaki lahko vpišejo v programe srednjega poklicnega izobraževanja (SPI).

s5

Spoštovani osnovnošolci in starši!

Prisrčno vas vabimo na informativna dneva Strojne šole v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri in v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri, ko vam bomo predstavili naše izobraževalne programe in možnosti vpisa. Spoznali boste naše delo pri pouku in različnih dejavnostih, kam se odpravimo na ekskurzije in tabore, kako deluje naša dijaška skupnost in še kaj.

Informativni dan bo letos potekal preko videokonferenc Zoom – povezave lahko najdete na spletni strani Strojne šole, ŠC Ptuj: strojna.scptuj.si.

Veselimo se druženja z vami!

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300