Pri postavitvi igral in saditvi dreves na Panorami se zapleta
Štajerski Tednik
Tipografija

Ogromno travnato površino na območju griča Panorama želi ptujska občina oživiti s postavitvijo lesenih otroških igral. Sočasno so nameravali zasaditi še nekaj dreves, ki bi zagotavljala senčenje. A se ta na videz enostavna investicija zapleta ...

„Na Panorami želimo čim prej postaviti posebna lesena igrala, podobna tem, ki smo jih pred kratkim uredili v mestnem parku. Izbrali smo severno pobočje, ki je že arheološko raziskano in ni ostalin, zato zapletov nismo pričakovali,“ je dosedanje postopke pojasnila županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Čeprav sama ni pričakovala zapletov, pa očitno tudi tako majhen poseg v okolje na Ptuju ne gre brez priprave kompleksne dokumentacije. „To pa pomeni podaljšanje časa za izvedbo in seveda tudi znatno večja finančna sredstva, ki jih potrebujemo za izdelavo tako enostavnega projekta,“ je Gajškova razočarana nad, po njenem mnenju, prestrogimi usmeritvami, ki jih je za ta projekt podal Zavod za varstvo kulturne dediščine RS OE Maribor.

Zavod: Najprej celovit krajinski načrt

Smernice Zavoda so jasne; najprej je treba narediti krajinski načrt, ki bo upošteval vse dejavnike.

„Preden bomo soglašali s posegom, pričakujemo, da bo izdelana projektna naloga, da se bo natančno vedelo, kakšni posegi bodo izvedeni, vsaj v tem severnem delu,“ je smernice, ki jih je podal ZVKDS, argumentiral konservator Andrej Magdič. Absolutno je prepričan, da morajo biti vsi posegi skladni s konservatorskim načrtom za celotno arheološko območje tega griča, gre pa za približno 16 hektarjev. Magdič se ne strinja, da ti postopki bistveno podaljšujejo roke za izvedbo, vztraja tudi, da jih ne bodo občutno podražili. Na potezi je občina, ki mora od krajinskega arhitekta pridobiti načrt, kar bo podlaga za izdelavo idejne zasnove za ureditev tega dela griča. Če bo za Zavod sprejemljiv, bodo podali soglasje in začeli s postavitvijo.

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300