Na Sovretovi poti 13 novih hiš
Družba
Tipografija

Na območju ptujske občine je še precej nepozidanih zemljišč. Marsikje pa gradnja ni možna bodisi zaradi namembnosti posameznih zemljišč bodisi zaradi drugih določil prostorskih aktov. V Orešju, ob Sovretovi poti, ki je sicer precej gosto poseljena, želijo lastniki zemljišč graditi več novih hiš. Prvi pogoj je sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Spreminjanje prostorskih aktov je dolgotrajen in večfazen postopek, ki terja veliko dela in časa. Pobud občanov, pa tudi raznih investitorjev za spremembe prostorskih dokumentov, predvsem v smeri, da se omogoči gradnja dodatnih stanovanjskih površin, na Mestni občini Ptuj prejmejo precej. Pred kratkim so sprožili postopke za pripravo osnutka OPPN Sovretova pot. Območje obsega parcele s površino približno 1,16 hektarja. V celoti gre za stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo stanovanjske površine.

»Z OPPN je načrtovana aktivacija nepozidanih stavbnih zemljišč za stanovanjske površine, s čimer se bo vzpostavilo bolje organizirano naselje družinskih hiš. Predvidena je umestitev 13 samostojnih enostanovanjskih hiš maksimalne etažnosti klet, pritličje in mansarda ali klet, pritličje in eno nadstropje. Načrtovale se bodo tudi pripadajoče parkirne, manipulativne in zelene površine,« so pojasnili na ptujski občini.

Predmet načrtovanja je tudi ureditev gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za normalno uporabo objektov, med drugim pa je predvidena tudi izvedba novih dostopnih poti.

Pripravljavci gradiva so javnost pozvali k sodelovanju pri pripravi osnutka in predložitvi predlogov ali usmeritev k načrtovanim prostorskim ureditvam. Pisne predloge sprejemajo do 12. julija.

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

 

 

 

 

radioptuj300