Predlog za »obdavčitev« greznic in malih čistilnih naprav
Štajerski Tednik
Tipografija

Ptujski mestni svetniki bodo na ponedeljkovi seji potrjevali elaborate o oblikovanju cen za dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Večino stroška naj bi sicer iz proračuna pokrila občina

 

 

 

 

Na območju mestne občine (MO) Ptuj je na novo predvidena dejavnost gospodarske javne službe prevzema in obdelave odpadnih vod iz greznic ter malih čistilnih naprav (MČN). V skladu s predlogom koncesionarja – Komunalnega podjetja (KP) Ptuj – bi omrežnino za čiščenje odpadnih vod v prihodnje zaračunavali tudi tistim uporabnikom, ki na javni kanalizacijski sistem niso priključeni. Omrežnina v višini dobrih pet evrov bi bila v celoti subvencionirana iz občinskega proračuna. Uporabnikom bi Komunala zaračunala samo storitev čiščenja, ki znaša po predlogu 35 centov po kubičnem metru porabljene vode. Na ta račun bo Komunala uporabnikom enkrat na tri leta izpraznila greznice in odpadno blato odpeljala na čistilno napravo; vendar ne več kot pet m3. Pogostejše odvoze bi izvedli po naročilu uporabnika, ki bi kril tudi vse stroške storitve. Na območju MO Ptuj na javni kanalizacijski sistem ni priključenih 2.992 objektov. Gospodinjstvom, ki vodo uporabljajo tudi za kmetijsko dejavnost, bi odvoz grezničnih gošč zaračunavali na podlagi števila članov gospodinjstva. Ob predpostavki porabe 50 m3 vode na leto na osebo bi to mesečno po članu gospodinjstva zneslo 4,17 evra.

Primerjava obračuna cen storitev in omrežnine

 

 

 

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300