Tožbeni križemkražem med smetarji in občinami
Štajerski Tednik
Tipografija

O tožbah, ki spremljajo postopek podelitve koncesije za gospodarsko javno službo (GJS) ravnanja s komunalnimi odpadki v 17 občinah Sp. Podravja, smo v Štajerskem tedniku že večkrat poročali. Iz pisnega poročila, ki je bilo predloženo kolegiju županov, lahko razberemo, da je tožbeni golaž še veliko bolj kompleksen, kot je bilo doslej v javnosti sploh znano.

Tožba 1

Snaga kot neizbrani ponudnik toži občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sv. Andraž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale. S tožbo z identično vsebino je Snaga enkrat že uspela.

 Tožba 2

Konzorcij Javne službe, Čisto mesto, Saubermacher zaradi odstopa od razpisa in ugoditve pritožbe Snagi toži občine Ptuj, Markovci, Gorišnica, Hajdina in Juršinci.

 Tožba 3

Čisto mesto zaradi podelitve neposredne koncesije KP Ptuj toži občine Markovci, Gorišnica, Hajdina in Juršinci.

 Tožba 4

KP Ptuj na upravnem sodišču izpodbija odločbo informacijskega pooblaščenca – da je koncesijska pogodba z občinami Markovci, Gorišnica, Hajdina in Juršinci dokument javnega značaja. Do pravnomočne odločitve sodišča občinam prosilcu dokumenta ni treba izročiti.

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300