Več kot 100-odstotne razlike v cenah za smeti: Najcenejši ormoška Komunala in mariborska Snaga
Štajerski Tednik
Tipografija

Verjetno ni občine v Sloveniji, kjer se letos cene komunalnih storitev ne bi povišale. Komunale so bile s podražitvami različno milostne, nekatere so cene bolj navile, druge manj. Eno najvišjih cen za smeti v državi in najvišjo v Podravju trenutno plačujejo občani Markovcev, Gorišnice, Hajdine in Juršincev, kjer odpadke odvaža Komunalno podjetje (KP) Ptuj.

Med Gorišničani, ki mejijo na občino Ormož, se poraja vprašanje, zakaj imajo lahko v sosednji vasi, ki je sicer v drugi občini, več kot enkrat nižjo ceno odvoza odpadkov. Kako je to možno? Dejstvom in resnici bi pri tem vprašanju težko prišli do dna, saj bi vsak izvajalec zatrdil, da so v ceno vključeni vsi stroški, ki jih imajo z opravljanjem dejavnosti. Se pa je treba vprašati, ali so vsi vračunani stroški nujni ali bi se dalo še kje kaj privarčevati. Oblikovanje cen pa je odvisno tudi od količine zbranih odpadkov in števila plačnikov položnic.

Kje primerjava še posebej bode v oči

Izstopajoča je primerjava cen med sosednjimi občinami Ormož in Gorišnica ter Hajdina in Starše. Ormožani za odvoz odpadkov za 120-litrsko posodo mesečno plačujejo 10,6 evra, njihovi sosedje Gorišničani 22,7 evra. Pri zbranih količinah odpadkov ni opaziti bistvenih (100-odstotnih) odstopanj, da bi lahko bili ceni toliko različni, tudi pri predračunskih stroških dejavnosti za zbiranje, obdelavo in odlaganje cene niso tako zelo različne, da bi na koncu prišli do več kot 100-odstotne razlike pri obračunu zneska na položnici. Tudi teren, kjer pobirajo odpadke, si je ptujsko komunalno podjetje ob naklonjenosti županov dotičnih občin pobralo tisti boljši: tri občine s strnjenimi naselji na ravnini in eno gričevnato.

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300