RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o. si pridržuje avtorske pravice za vsebino, ki je objavljena na naših spletnih straneh. Vsebine naših spletnih strani ni dovoljeno spreminjati oziroma uporabljati na spletnih straneh drugih podjetij. Vsebine ni dovoljeno kopirati za javne in komercialne namene, brez naše odobritve in dovoljenja.

Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene z veliko mero skrbnosti. RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o. ne prevzema odgovornosti uporabe kateregakoli dela vsebine za različne namene. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.

RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Spletne strani RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o. vsebujejo tudi povezave na spletne strani drugih podjetij z namenom, da vam omogočimo dostop do dodatnih virov informacij. RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o. ne odgovarja za vsebino na povezanih spletnih straneh drugih podjetij in v kolikor bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajoča, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo tehnično mogoče.

RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o. je lastnik znamk, objavljenih na naših spletnih straneh. Tudi prepoznavni znaki drugih podjetij, ki so uporabljeni in prikazani na naših spletnih straneh so pridobljeni z dovoljenji lastnikov teh prepoznavnih znakov, logotipov... Tretjim osebam je uporaba in izkoriščanje tovrstnih znamk in logotipov prepovedana.

Varstvo osebnih podatkov - GDPR Izdajatelj zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke posameznika, ki posreduje svoje kontaktne osebne podatke skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe in za izvajanje ukrepov na zahtevo naročnika ali plačnika pred sklenitvijo pogodbe. Za namene obveščanja v zvezi z izvajanjem pogodbe ali ukrepov na podlagi zahtev naročnika pred sklenitvijo pogodbe posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov – telefon, osebna pošta, elektronska pošta, mobilni telefon in drugo. Upravljavec osebnih podatkov je izdajatelj. Podatki se obdelujejo zaradi naročniškega razmerja in za prijavo uporabnikov, na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Osebni podatki se hranijo, dokler traja naročniško razmerje oziroma dokler je potrebno za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in obdelujejo. Posameznik ima pravico, da od upravljavca osebnih podatkov zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Za izbris podatkov lahko pošljejo epošto na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Posameznik ima pravico do ugovora obdelave in pravice do prenosljivosti podatkov. Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Posameznik, ki svoje kontaktne osebne podatke posreduje izdajatelju, je dolžan zagotoviti resnične in točne osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe. V nasprotnem primeru izvajalec naročniške pogodbe ni dolžan skleniti ali izvajati. Izdajatelj kot upravljavec osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razen če je posebej podana izrecna privolitev posameznika.

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300