#STROJNIKI SMO ZAKON!
Družba
Tipografija

Strojna šola ŠC Ptuj je šola z dolgoletno tradicijo, ki izobražuje za pestro izbiro poklicev s področja strojništva. Izobraževalni proces na šoli odlikujejo kakovosten pouk, razumevajoči profesorji, poučne strokovne ekskurzije, pester izbor interesnih dejavnosti in možnost vključevanja v nacionalne in mednarodne projekte. Njihovi strokovno usposobljeni učitelji posredujejo najnovejša splošna in strokovna znanja z inovativnimi učnimi metodami. Pouk, še posebej pri strokovno-teoretičnih predmetih, poteka v specializiranih učilnicah s sodobnimi računalniškimi orodji.

Dijaki dosegajo uspehe na najrazličnejših tekmovanjih in projektih, še zlasti pa šola slovi po uspehih v projektu f1 in Schools ter na matematičnih in športnih tekmovanjih. Dijaki se lahko v sklopu projekta Erasmus+ vključujejo v mednarodne izmenjave na Portugalsko, Hrvaško in Finsko ter v Španijo, Nemčijo in Avstrijo. Po končanem šolanju na njihovi šoli imajo dijaki dovolj široko teoretično in praktično znanje, da lahko ali uspešno nadaljujejo šolanje ali pa se zaposlijo.

V naslednjem šolskem letu vas vabijo k vpisu v naslednje programe:

-         štiriletno srednje strokovno izobraževanje SSI:

STROJNI TEHNIK: strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo. Upravlja in nastavlja numerično vodene obdelovalne in druge stroje ter naprave. Obvlada računalniške tehnike risanja, branje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije, osnovno programiranje in upravljanje robotov. Glavni pripomoček strojnega tehnika je računalnik, osnovni materiali obdelave pa vse vrste kovin. Strojni tehnik dela v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, delo pa ni fizično zahtevno, saj večinoma poteka pred računalnikom.

Program Strojni tehnik traja štiri leta in se konča s poklicno maturo, ki bo dijaku odprla vrata na višje- in visokošolske študijske programe, z opravljenim dodatnim predmetom na splošni maturi pa tudi na univerzitetne študijske programe.

-         triletno srednje poklicno izobraževanje SPI:

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR: oblikovalec kovin danes opravlja dela na računalniško vodenih strojih. Izdeluje raznolike kovinske izdelke na avtomatiziranih strojih, od preprostih predmetov za vsakodnevno uporabo do pametnih orodij, ki imajo vgrajene številne mehatronske komponente. Delo poteka v urejenih zaprtih prostorih in delavnicah, večinoma pred ekranom, kjer preverja natančnost parametrov, in ni fizično naporno.

KLEPAR-KROVEC: osnovna dejavnost kleparja-krovca je izdelati strešno konstrukcijo na objektu in jo prekriti z ustrezno strešno kritino. Poznati mora prednosti in slabosti določene kritine, kakšen je način prekrivanja in kako se kritino vzdržuje. Delo poteka na strehi, dogaja se na odprtem in na višini in je izpostavljeno vsakovrstnim vremenskim razmeram.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ: Inštalater strojnih instalacij montira, izdeluje in vzdržuje hladilne, vodovodne, ogrevalne, prezračevalne, klimatske in plinske naprave. Delo inštalaterja strojnih inštalacij je razgibano, saj veliko časa preživi na terenu in dela s strankami. Slediti mora novostim v stroki, znati pripravljati dele instalacijskih naprav, jih vgrajevati, vzdrževati in pregledovati.

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ: izdelovalec kovinskih konstrukcij izdeluje jeklene in kovinske konstrukcije, ograje, stopnišča, žerjave, mostove, konstrukcije skladiščnih in tovarniških prostorov. Uporablja vse vrste varilnih naprav in specialnih orodij za rezanje ter preoblikovanje pločevine in profilov.

AVTOSERVISER: avtoserviser je usposobljen za vzdrževanje motornih vozil in motorjev z notranjim zgorevanjem ter vozil na hibridni in električni pogon. Delo vključuje prevzem vozila z delovnim nalogom in preizkusno vožnjo, preučitev tehnološke dokumentacije ter tehničnih navodil za zahtevnejša popravila oz. za uporabo računalnika. Zaposli se v avtomehaničnih in avtoelektričnih delavnicah, v proizvodnji vozil, v avtoservisih in na tehničnih pregledih vozil.

AVTOKAROSERIST: avtokaroserist dela pri izdelavi in montaži delov avtomobilskih karoserij. V servisni dejavnosti popravlja poškodovane dele karoserij in jih nadomešča z novimi. Zaposli se v avtoservisnih, avtokleparskih in avtoličarskih delavnicah na različnih delovnih mestih.

Vsi opisani programi SPI trajajo tri leta in se končajo z zaključnim izpitom. Poudarek je na pridobivanju strokovnih praktičnih znanj. Dijaki lahko nadaljujejo šolanje v programih poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

V vseh programih SPI je izobraževanje možno tudi po vajeniškem sistemu. Vajenec se istočasno izobražuje v šoli in usposablja v podjetju, pri tem pa je nagrajen z vajeniško nagrado, lahko pa ob tem dobiva tudi štipendijo. Nagrada in štipendija ne vplivata na druge socialne transferje. Vajenec ob vpisu sklene vajeniško pogodbo z izbranim obrtnikom ali podjetjem, ki pa ni obvezujoča za zaposlitev. Pri sklepanju pogodbe jim lahko pomaga tudi šola.

-         poklicno-tehniško izobraževanje PTI (3 + 2):

STROJNI TEHNIK (glej STROJNI TEHNIK SSI),

AVTOSERVISNI TEHNIK: avtoservisni tehnik izvaja zahtevnejša dela pri nastavljanju, vzdrževanju in popravilu mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in njihovih sklopov na osebnih in drugih vozilih.

V programa PTI se lahko vpišejo dijaki z zaključenim triletnim programom SPI. Program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo, ki bo dijaku odprla vrata na višje- in visokošolske študijske programe, z opravljenim dodatnim predmetom na splošni maturi pa tudi na univerzitetne študijske programe.

-         dveletno nižje poklicno izobraževanje NPI:

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH: usposobi se za ročno obdelovanje kovin, upravljanje in posluževanje strojev in naprav, izdelavo enostavnih varjenih konstrukcij ter za pomožna dela v kovinarskih poklicih.

Program traja dve leti in se konča z zaključnim izpitom. Po uspešno končanem programu se dijaki lahko vpišejo v programe srednjega poklicnega izobraževanja (SPI).

 

Spoštovani osnovnošolci in starši!

Vse, ki vas zanimajo strojniški poklici, vabijo na informativni dan, ki bo 16. in 17. 2. 2024 na Strojni šoli ŠC Ptuj. Zagotovijo vam razvijanje in nadgrajevanje vaših interesov in vas usposobijo tako za delo kot za nadaljnji študij. Obljubijo vam nepozabno srednješolsko izkušnjo, predvsem pa trdne temelje za vašo prihodnost.

Dobite se na info dnevu in ne pozabite: #strojnikismozakon!

 

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300