Potoki neurejeni in zaraščeni
Črna kronika
Tipografija

Neurejenost in zaraščenost potokov Studenčnica, Rogoznica in Grajena je vsakoletni spomladanski problem. Tudi letos so brežine vodotokov prekrite z visoko travo, ponekod je tudi v sami strugi polno vejevja, dreves ...

Košnja brežin ob Rogoznici, Grajeni in Studenčnici se izvaja le dvakrat letno, kar pa je z vidika urejenosti bistveno premalo. Razloga, da zadeve niso optimalno urejene, sta dva: stroga zakonodaja in pomanjkanje denarja. Svetnik Uroš Vek je na občino posredoval pobudo, da preveri časovnico ureditve struge Studenčnice in površine ob potoku: „Sama struga in površina ob strugi sta zelo neurejeni. Drevesa ležijo v vodi, trava raste iz vode, obrežje ni očiščeno strtih vej in debel.“

Skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu se sicer košnja ob potokih lahko izvaja od 1. avgusta dalje, z izjemo urbanih območij, kjer se sme s prvo košnjo začeti s 1. junijem.

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

 

 

 

 

radioptuj300